Týdenní pauza během užívání bylinného preparátu? Proč jako?

Možná právě berete některý z přípravků na podporu imunity, jako je Vironal, nebo jiné přípravky, které Vám pomáhají. Je na obale v odstavci o “doporučeném dávkování” pasáž o týdenní pauze? Proč je ta pauza asi tak žádoucí? Jestli patříte mezi ty, kteří toto doporučení překračují a přípravek užíváte bez pauzy, zpozorněte. 

Ani sebedokonalejší přípravek nemůže nahradit řídící frekvence nervového systému. Ty se obměňují podle potřeby orgánů, kdežto přípravek je “namíchán” jednou provždy. Lze jej však přirovnat ke startéru, jenž zahájí regenerační pochody. Jakmile regenerace začne probíhat, je nutné nechat dokončení procesu na řídících centrech těla a přípravek po doporučené době vysadit. 

Pokud to neuděláme, organismus na produkt přestane reagovat. Proto je tedy nutné užívání opakovat s pravidelnými přestávkami. U lehčích zdravotních potíží doporučujeme 3 týdny užívání, u středně těžkých dysfunkcí pak po 3 týdnech udělat 1 týden přestávku a kúru ještě zopakovat. U těžších stavů a starších lidí jsou někdy nutné 3 x 3 týdny užívání, vždy s týdenními pauzami. 

Další nutností je dopřát čas řídícím strukturám nervového systému k nápravě předchozí škody ve funkci orgánu. Měníme-li jeden přípravek za druhý s doporučenou týdenní přestávkou, nemusí být tato pauza vždy dostačující. Zde tedy doporučujeme přestávku alespoň 14 dní až jeden měsíc mezi dvěma různými produkty, aby byl proces regenerace dokončen. Řídící centra nemusí mít vždy dostatek energie k nápravě poškození na více úrovních. Zatímco dokončují započatou regeneraci po předchozím užívání, předčasné podávání jiného přípravku může přeorientovat regeneraci jiným směrem, a eliminovat tak předchozí účinky. Mladému organismu stačí krátká pauza, s přibývajícím věkem by se přestávky měly prodlužovat. 


Článek byl převzat z “Magazínu Vitae: Start”, netýká se však jen produktů Energy, ale i všech ostatních preparátů na přírodní bázi. Příkladem uveďme tinktury z bylin od Serafinu, tinktury z pupenů od Serafinu, přírodní kapsle od Serafinu, směsi z pupenů od Serafinu nebo čajové koncentráty od Serafinu. Vždy proto dbejte doporučeného dávkování!