Cholesterol a jak to s ním vlastně je?

Poruchy metabolismu tuků (lipidů), tzv. dyslipoproteinémie, patří k jednomu z nejrizikovějších faktorů způsobujících onemocnění srdce a cév, jejichž následkem může dojít k akutnímu infarktu myokardu, ischemické chorobě srdeční nebo cévní mozkové příhodě.

PORUCHY METABOLISMU TUKŮ/CHOLESTEROLU

Poruchy metabolismu tuků (lipidů), tzv. dyslipoproteinémie, patří k jednomu z nejrizikovějších faktorů způsobujících onemocnění srdce a cév, jejichž následkem může dojít k akutnímu infarktu myokardu, ischemické chorobě srdeční nebo cévní mozkové příhodě. Lipidy tvoří velice rozmanitou skupinu látek nerozpustných ve vodě. V krevní plazmě se lipidy nacházejí ve formě mastných kyselin, fosfolipidů, triglyceridů a cholesterolu. Protože nejsou rozpustné ve vodním prostředí krve, je jejich transport zajišťován pomocí komplexů lipoproteinů, ve kterých jsou vázány na bílkoviny. Z pohledu naší civilizace pro nás budou důležité hlavně ukazatele cholesterolu a triglyceridů.

Cholesterol je spojován s množstvím nebezpečných chorob. Mnoho lidí však neví, že cholesterol tvoří přirozenou součást buněk lidského těla a je pro život nezbytný. Obavy z jeho přítomnosti nejsou na místě, protože plní řadu významných funkcí. Představuje

základ všech buněčných membrán, je hojně zastoupen v nervovém systému, mozku, myelinových obalech nervů, nacházíme jej v játrech i ledvinách. Tvoří stavební kámen pro syntézu pohlavních a nadledvinových hormonů, tvorbu žluči a je nezbytný pro syntézu vitaminu D. Na druhé straně je jeho vysoká hladina významným rizikovým faktorem onemocnění srdce a cév. Cholesterol nacházející se v lidském organismu pochází ze dvou zdrojů. Vnějším zdrojem cholesterolu je potrava, na kterou připadá 20–40 % celkového cholesterolu. Nejvíce je obsažen v živočišných tucích, uzeninách, vnitřnostech, vaječném žloutku a tučných mléčných výrobcích. Vnitřní zdroj představuje z 60–80 % produkce vlastního, endogenního cholesterolu, která probíhá zejména prostřednictvím jater, dále střev a nadledvin. Eliminace cholesterolu z organismu probíhá především pomocí jater. Je zde využit k syntéze žlučových kyselin nebo přímo vyloučen do žluče.

Typy cholesterolu

Dle struktury je možno cholesterol dělit na:

 • VLDL-cholesterol s velmi nízkou hustotou
 • škodlivý LDL-cholesterol s tendencí usazovat se v cévních stěnách, čímž vytváří podmínky pro vznik aterosklerózy
 • hodný, přínosný HDL-cholesterol, který podporuje transport cholesterolu z krevního řečiště do jater, kde dochází k jeho odbourání

 

Triglyceridy jsou látky tukové povahy složené z glycerolu a vyšších mastných kyselin. Tyto tuky jsou přijímány výhradně potravou a v organismu slouží jako zdroj energie.

Fyziologické hodnoty lipidů v krvi:

 • Celkový cholesterol do 5,0 mmol/l
 • LDL-cholesterol do 2,5 mmol/l
 • Triglyceridy do 1,7 mmol/l
 • HDL-cholesterol nad 1,0 mmol/l

Typy dyslipidémií

V klinické praxi je rozšířená klasifikace Evropské společnosti pro aterosklerózu z roku 1992, přínosná při terapeutických rozvahách:

 1. Izolovaná hypercholesterolémie – zvýšení koncentrace cholesterolu při normální hladině triglyceridů
 2. Smíšená hyperlipidémie – současné zvýšení celkového cholesterolu i triglyceridů
 3. Izolovaná hypertriglyceridémie – zvýšení koncentrace triglyceridů při normální koncentraci celkového cholesterolu

Jaké jsou příčiny zvýšené hladiny lipidů v krvi?

 1. Primární – jsou podmíněné geneticky a hůře reagují na léčbu
 2. Sekundární, které mohou být způsobené:
  1. nesprávnými stravovacími návyky
  2. nezdravým životním stylem, nedostatkem pohybu, nadváhou
  3. onemocněním jater, slinivky břišní, sníženou funkcí štítné žlázy nebo těhotenstvím
  4. léky – hormonální antikoncepce, kortikoidy, léky na odvodnění, některé léky na léčbu hypertenze
  5. zvýšenou hladinou homocysteinu vznikajícího při metabolismu aminokyseliny metioninu, obsaženého hlavně v živočišných bílkovinách (jedná se o novější teorii)

Klasická léčba poruch metabolismu tuků / cholesterolu

Terapie spočívá v komplexu dietních opatření se základním principem snížení příjmu cholesterolu a živočišných tuků na straně jedné a zvýšení příjmu ovoce, zeleniny a vlákniny na straně druhé. Režimová opatření zahrnují redukci nadváhy, zvýšení pohybové aktivity,

nekouření. Farmakoterapie je založena na podávání léků – tzv. hypolipidemik, nejčastěji ze skupiny statinů a fibrátů. Nedílnou součástí je i léčba doprovodných onemocnění jako cukrovka, obezita a vysoký krevní tlak.

Poruchy metabolismu tuků / cholesterolu a přípravky Energy

Přípravky Energy představují významný přínos v prevenci a ovlivnění komplikací rozvinutého onemocnění. Tyto moderní bioinformační výrobky jsou alternativou, která nabízí celostní, přírodní a šetrný přístup.

Hlavní produkty

 • První krokREGALEN – potencuje činnost jater při metabolizaci cholesterolu. Dávkování: 5–7 kapek 3x denně.
 • Druhý krokKOROLEN – jedná se o základní přípravek pro harmonizaci a detoxikaci kardiovaskulárního systému. Dávkování: 5–7 kapek 3x denně.
 • VITAMARIN – účinky omega–3 mastných kyselin na snižování hladiny cholesterolu a triglyceridů byly prokázány četnými klinickými studiemi. Dávkování: 1 kapsle 3x denně po jídle.

Doplňkové produkty

 • CELITIN – snižuje hladinu cholesterolu obsahem přítomného lecitinu. Zlepšuje elasticitu cév. Dávkování: 1 kapsle 1x denně.
 • PROBIOSAN INOVUM – nejnovější výzkumy prokázaly schopnost probiotických bakterií přeměňovat cholesterol na neúčinný koprostanol, a tím snižovat hladinu celkového i LDL-cholesterolu v krvi. Dávkování: 1 kapsle 3x denně.
 • FLAVOCEL – hlavním přínosem jsou jeho antioxidační schopnosti. Brání poškození HDL-cholesterolu volnými kyslíkovými radikály. Dávkování: 1 tableta 2x denně.
 • ORGANIC CHLORELLA – snižuje tvorbu vlastního, endogenního cholesterolu v játrech, podporuje vylučování cholesterolu stolicí. Dávkování: 2 tablety 3x denně.

 

Doplňkové přípravky je vhodné střídat a je možné je vzájemně kombinovat.

Uvedené dávkování přípravků je orientační a musí být upraveno podle stavu onemocnění a věku a reaktivity pacienta. Obecně platí, že u chronických dlouhodobých onemocnění a vyšší věkové kategorie používáme dávky nízké, u mladých jedinců a při akutních stavech dávky vyšší.

Pro přesnější diagnostiku a správný výběr přípravků doporučujeme podstoupit vyšetření přístrojem Supertronic, který pracuje na bázi EAV. Toto vyšetření umožňuje odhalení nedostatečné energetické funkce jednotlivých orgánů a vytestování nejvhodnějších přípravků pro jejich cílenou regeneraci. Na toto vyšetření se můžete objednat v našem obchůdku U Klárky


Převzato z materiálů Energy, konkrétně letáku Srdce a cévy - Cholesterol, který zpracoval MUDr. Jiří Hanzel. Více těchto užitečných materiálů získáte po vstupu do Klubu Energy, více o všech výhodách členství v článku Registrace do Klubu Energy.