Novinky

Některé produkty stále v nedohlednu
Vážení zákazníci,
bohužel, některé produkty jsou stále v nedohlednu. Kvůli nedávnému zablokování Suezského průplavu Energy stále čeká na dodávky surovin pro výrobu Hawai Spirulina tablety a produktů s Goji. Nedá se nic dělat, musíme si na ně počkat a doufáme, že vám budeme schopni poradit s výběrem jiných, stejně kvalitních, výrobků. 
Váš Tým U Klárky
Květnová soutěž

květnová SOUTĚŽ O KONCENTRÁT PENTAGRAMU DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU!

Vážení klienti a příznivci našeho obchůdku,

 

Klárka se rozhodla tento měsíc, to jest v květnu 2021, uspořádat soutěž o koncentrát Pentagramu dle vlastního výběru a dle zásob. Takže, jak se můžete zapojit? 

  • Soutěž probíhá od 1. - 31. května 2021. 
  • Zapojit se můžete tím, že v této době alespoň 1x nakoupíte přes e-shop www.energyuklarky.cz.
  • Slosování všech účtenek proběhne na začátku dalšího měsíce, tj. v červnu 2021.
  • Výhra se bude zasílat výherci s další objednávkou, taktéž v červnu 2021. 

Tentokrát losujeme TŘI VÝHERCE, kteří si odnesou po jednom koncentrátu Pentagramu dle vlastního výběru. Zapojíte se?

Zaujala vás naše soutěž? Podělte se o ní i s dalšími lidmi ve svém okolí, rodinou a přáteli. Kompletní pravidla soutěže jsou k dispozici níže.

 

PLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE „Květnová SOUTĚŽ O KONCENTRÁT PENTAGRAMU DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU!“

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a soutěžní podmínky níže specifikované soutěže s názvem "Květnová soutěž o koncentrát Pentagramu dle vlastního výběru“.

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE Soutěž organizuje a pořádá Klára Bužgová, Nerudova 854/45, 37004 České Budějovice, identifikační číslo: 71567488 (dále jen "pořadatel"). 

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž probíhá v termínu 1. - 31. května 2021 na území České republiky. Soutěž probíhá na stránce www.energyuklarky.cz

3. ÚČAST V SOUTĚŽI Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). 

Účast v soutěži není zpoplatněna, je podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.  

Pokud pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že soutěžící nesplňuje podmínky soutěže nebo nerespektuje pravidla, je oprávněn jej z dalšího průběhu soutěže vyloučit. Proti vyloučení ze soutěže se není možné odvolat. 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE 

V rámci stanoveného data, tj. v období od 1. - 31. května 2021, se účastník soutěže zařadí do slosováním nákupem přes e-shop www.energyuklarky.cz. Všechny účtenky jsou slosovatelné.   

Vyhodnocení bude probíhat v rámci vedení společnosti, kdy bude provedeno slosování v rámci všech účtenek z daného období. Výhra bude výherci zaslána spolu s následující objednávkou po ukončení soutěže. Výhru nelze směnit za finanční obnos, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

Vyhodnocení soutěže bude uveřejněno na webových stránkách Pořadatele, www.energyuklarky.cz a na dalších marketingových kanálech Pořadatele. 

5. OSOBNÍ ÚDAJE Přihlášením se do soutěže dle pravidel vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas: 

• s těmito pravidly soutěže a jejími podmínkami a zavazuje se je dodržovat.; 

• odesláním objednávky soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje spotřebitelů: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas písemně odvolán dříve. Osobní údaje budou uchovávána pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k jiným marketingovým účelům. Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: energycbshop@seznam.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu obchodu U Kláky. Odvoláním svého souhlasu, avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Další informace ohledně ochrany osobních údajů týkajících se nákupu na e-shopu najdete na stránce Ochrana osobních údajů

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách www.energyuklarky.cz. Pořadatel má právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu či technických potíží ze strany Shoptetu. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se soutěžící účastí v soutěži dopustí. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry. Přihlášením se do soutěže dle pravidel projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně a po dobu 5 let od skončení soutěže uveřejňovat jména a příjmení soutěžících ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky. Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná společností ENERGY CZECH REPUBLIC a.s.. Ani jinými dodavateli našeho obchůdku. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli a nikoliv společnosti ENERGY CZECH REPUBLIC a.s.. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, pro zasílání novinek a nabídek od Energy U Klárky.

 

V Českých Budějovicích dne 29. 4. 2021

Jak dopadla březnová soutěž?

Vážení zákazníci, 

 

velice vám děkujeme za zájem zúčastnit se naší březnové soutěže. Jak jsme slíbili, na začátku dubna proběhlo slosování jednotlivých účtenek a byla vylosována jedna výherní. 

Zákaznici, kterou jsme vylosovali, jsme již kontaktovali a koncentrát Pentagramu dle vlastního výběru má již doma. 

Těší nás váš zájem a tak se můžete těšit na další, která proběhne v květnu. O dalších podrobnostech budete ještě informováni. 

 

Mnoho zdraví a slunečných dní vám přeje 

Tým U Klárky

Březnová soutěž o koncentrát Pentagramu dle vlastního výběru!

Vážení klienti a příznivci našeho obchůdku,

 

Klárka se rozhodla tento měsíc, to jest v březnu 2021, uspořádat soutěž o jeden koncentrát Pentagramu dle vlastního výběru a dle zásob. Takže, jak se můžete zapojit? 

  • Soutěž probíhá od 1. - 31. března 2021. 
  • Zapojit se můžete tím, že v této době alespoň 1x nakoupíte přes e-shop www.energyuklarky.cz.
  • Slosování všech účtenek proběhne na začátku dalšího měsíce, tj. v dubnu 2021.
  • Výhra se bude zasílat výherci s další objednávkou, taktéž v dubnu 2021. 

 

Zaujala vás naše první soutěž? Podělte se o ní i s dalšími lidmi ve svém okolí, rodinou a přáteli. Kompletní pravidla soutěže jsou k dispozici níže.

 

PLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE „Březnová soutěž o koncentrát Pentagramu dle vlastního výběru!“

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a soutěžní podmínky níže specifikované soutěže s názvem "Březnová soutěž o koncentrát Pentagramu dle vlastního výběru“.

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE Soutěž organizuje a pořádá Klára Bužgová, Nerudova 854/45, 37004 České Budějovice, identifikační číslo: 71567488 (dále jen "pořadatel"). 

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž probíhá v termínu 1. - 31. března 2021 na území České republiky. Soutěž probíhá na stránce www.energyuklarky.cz. 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). 

Účast v soutěži není zpoplatněna, je podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.  

Pokud pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že soutěžící nesplňuje podmínky soutěže nebo nerespektuje pravidla, je oprávněn jej z dalšího průběhu soutěže vyloučit. Proti vyloučení ze soutěže se není možné odvolat. 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE 

V rámci stanoveného data, tj. v období od 1. - 31. března 2021, se účastník soutěže zařadí do slosováním nákupem přes e-shop www.energyuklarky.cz. Všechny účtenky jsou slosovatelné.   

Vyhodnocení bude probíhat v rámci vedení společnosti, kdy bude provedeno slosování v rámci všech účtenek z daného období. Výhra bude výherci zaslána spolu s následující objednávkou po ukončení soutěže. Výhru nelze směnit za finanční obnos, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

Vyhodnocení soutěže bude uveřejněno na webových stránkách Pořadatele, www.energyuklarky.cz a na dalších marketingových kanálech Pořadatele. 

5. OSOBNÍ ÚDAJE Přihlášením se do soutěže dle pravidel vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas: 

• s těmito pravidly soutěže a jejími podmínkami a zavazuje se je dodržovat.; 

• odesláním objednávky soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje spotřebitelů: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas písemně odvolán dříve. Osobní údaje budou uchovávána pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k jiným marketingovým účelům. Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: energycbshop@seznam.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu obchodu U Kláky. Odvoláním svého souhlasu, avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Další informace ohledně ochrany osobních údajů týkajících se nákupu na e-shopu najdete na stránce Ochrana osobních údajů

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách www.energyuklarky.cz. Pořadatel má právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu či technických potíží ze strany Shoptetu. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se soutěžící účastí v soutěži dopustí. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry. Přihlášením se do soutěže dle pravidel projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně a po dobu 5 let od skončení soutěže uveřejňovat jména a příjmení soutěžících ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky. Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná společností ENERGY CZECH REPUBLIC a.s.. Ani jinými dodavateli našeho obchůdku. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli a nikoliv společnosti ENERGY CZECH REPUBLIC a.s.. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, pro zasílání novinek a nabídek od Energy U Klárky.

 

V Českých Budějovicích dne 28. 2. 2021

Ve dnech 4.-5. března máme zavřeno!

Vážení zákazníci, 

omlouváme se vám, ale naše kamenná prodejna bude tento čtvrtek a pátek zavřená. Osobní nákupy tedy odložte na pozdější dobu, nebo využijte možnost objednání zboží přes náš e-shop. 

Děkujeme za pochopení a přejeme pěkný den!

Tým U Klárky 

Objednávky jen do 20. prosince!

Vážení zákazníci, 


dovolte nám v tomto adventním čase napsat pár řádků ohledně provozu našeho e-shopu a obchodu. Velmi si vážíme vašeho zájmu o produkty, které nabízíme. Proto máme zájem na tom, aby k vám všechno zboží doputovalo včas a v poklidu. Bez zbytečného stresu na obou stranách. O to více nás mrzí, že již nyní doprava balíků nefunguje na 100% tak, jak má. Je to bohužel dáno přetížením dopravců, což můžeme ovlivnit jen nepatrně.

Tuto situaci můžeme nepatrně ovlivnit společně. Proto vás prosíme, chcete-li nějaké zboží jako dárek, nakupte jej v našem kamenném obchodě případně PRÁVĚ TEĎ na našem e-shopu. 

Pokud na zboží nespěcháte, a chcete využít hlavně jednotlivých akcí od společnosti Energy, přijímáme POSLEDNÍ objednávky 20. prosince. Protože pak nás čekají svátky a inventura. 


Děkujeme vám za pochopení a přejeme krásné svátky.

Tým obchodu U Klárky

Máme otevřeno!

Vážení zákazníci, 

z důvodů USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření vás žádáme, abyste své cesty po městě dopředu promýšleli, ačkoli v obchodě U Klárky vás rádi uvidíme. Z důvodů ochrany však neprodlužujte dobu svého setrvávání v obchodě na dobu delší než nezbytně nutnou. 

Na základě výše uvedeného Usnesení se také zakazuje maloobchodní prodej, ale existují výjimky. Máme štěstí, že existují, protože díky tomu může být náš obchůdek otevřený. Nadále si tak můžete přijít pro všechny produkty společnosti Energy, veterinu Energy, pro doplňky stravy, čaje a kosmetiku.

V našem obchůdku však najdete i další zboží, např. drahé kameny a polodrahokamy, lapače snů, ecoffee hrnečky a další zboží. Na toto zboží se už výjimky nevztahují a proto je najdete na našem e-shopu, nebo si o ně můžete napsat v poznámce u objednávky, na e-mailu nebo telefonním čísle. 

Přejeme všem pevné zdraví a klid

Tým U Klárky

Energy slaví 25. narozeniny!

U příležitosti 25. výročí Energy pro Vás společnost vytvořila limitovanou edici aromaterapeutického parfému, který je nejen samotnou esencí Energy, ale zejména poděkováním všem členům za úžasnou důvěru a věrnost.

Energy essence obsahuje vybranou směs silic v nejkvalitnějším jojobovém oleji a lze ji použít jako parfém k aplikaci přímo na kůži. Vhodné je zápěstí nebo jemná pokožka za ušním boltcem. Zastavte se, nadechněte se a dovolte této nové vůni vstoupit. Jaká je? Každý jsme jiný a jedinečný, každému bude vonět jinak, každou chvíli zavoní jiná její část. Pozorujte, otevřete se a vnímejte…

Ylang-ylang – esence posvátného přijetí sebe jako ženy, sebe jako muže. Všichni touží po své „druhé polovině“, z vnějšího světa se jí však nikdo nedočká. Celistvá bytost nevytváří závislosti na vztazích, zná svou hodnotu a vnímá zrcadlení ve vztazích kolem sebe. Pouze takový člověk navazuje vztahy zdravé a harmonické.

Geránium – plná vůně, přinášející hluboké zklidnění. Otevírá srdce lásce, probouzí nádech ženské síly i jemnosti a uzdravuje vztah k ženství (ženám, matkám...).

Levandule – pradávná hlubina ženského archetypu, moudrost něžné a bezpečné náruče. Propouští strachy, úzkosti a obavy, uvolňuje napětí a přináší pokojný spánek a klid na duši.

Máta peprná – esence svobodného nádechu do života. Uvolnění tíhy emocí, stabilita a osvěžení. Přináší lehkost a rozpouští nánosy prastarých otisků manipulace a nesvobody.

Hřebíček – kořeněná esence, která stabilizuje a ukotvuje, podporuje imunitu a vlastní sílu, zakořeňuje zdravé sebevědomí.

Cistus – je považován za jeden z dávných duchovních olejů s dlouhou historií, pomůcka k meditaci a centrování. Rozproudí energii, podporuje imunitu a přivádí nás na cestu domů.

Jednotlivé esence působí ve svých tématech a talentech na naše fyzické i psychické zdraví. V kombinacích se však jejich účinky prohlubují a dávají prostor pro vytvoření synergie, kdy finální směs může působit v širším spektru vnímaného pocitu – obrazu. V parfému při jeho tvorbě našli několik příběhů. Co člověk, muž či žena, byl vždy jiný, nový, podle otevřenosti vnímání. Hlavní linií, kterou viděli všichni jeho tvůrci společně, je příval energie, která vyzývá k novému vykročenínová šťáva do života, optimismus a lehkost bytí, otevření se novým příležitostem. A jak to máte vy? Hrajte si, vnímejte a užívejte. Nově přivoňte k životu a nechte se vést. Za novým dobrodružstvím...

 

Po předložení dárkového poukazu, který najdete ve svém časopisu Vitae, má každý člen Energy ZDARMA nárok na 1 ks ENERGY ESSENCE, která je neprodejná. Poukaz lze uplatnit od 1. 10. do 30. 11. 2020 v Klubu Energy v Českých Budějovicích. Článek byl převzat z časopisu Vitae 10/2020.

Změna otevírací doby v týdnu od 10. do 14. srpna 2020

Vážení zákazníci, 

i my se těšíme na dovolenou a proto budeme mít v týdnu od 10. do 14. srpna 2020 změnu otevírací doby v obchodě a omezený provoz na e-shopu. Všechny Vaše objednávky však budou vyřízeny jak to bude možné. 

Po 10.8.: zavřeno

Út 11.8.: 9.00 - 12.30 a 13.00 - 15.00

St 12.8.: 9.00 - 12.30 a 13.00 - 15.00

Čt 13.8.: 9.00 - 12.30 a 13.00 - 15.00

Pá 14.8.: 9.00 - 12.30 a 13.00 - 15.00

Děkujeme za pochopení! 

Stránka 1 z 1 - 10 položek celkem