Květnová soutěž

květnová SOUTĚŽ O KONCENTRÁT PENTAGRAMU DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU!

Vážení klienti a příznivci našeho obchůdku,

 

Klárka se rozhodla tento měsíc, to jest v květnu 2021, uspořádat soutěž o koncentrát Pentagramu dle vlastního výběru a dle zásob. Takže, jak se můžete zapojit? 

  • Soutěž probíhá od 1. - 31. května 2021. 
  • Zapojit se můžete tím, že v této době alespoň 1x nakoupíte přes e-shop www.energyuklarky.cz.
  • Slosování všech účtenek proběhne na začátku dalšího měsíce, tj. v červnu 2021.
  • Výhra se bude zasílat výherci s další objednávkou, taktéž v červnu 2021. 

Tentokrát losujeme TŘI VÝHERCE, kteří si odnesou po jednom koncentrátu Pentagramu dle vlastního výběru. Zapojíte se?

Zaujala vás naše soutěž? Podělte se o ní i s dalšími lidmi ve svém okolí, rodinou a přáteli. Kompletní pravidla soutěže jsou k dispozici níže.

 

PLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE „Květnová SOUTĚŽ O KONCENTRÁT PENTAGRAMU DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU!“

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a soutěžní podmínky níže specifikované soutěže s názvem "Květnová soutěž o koncentrát Pentagramu dle vlastního výběru“.

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE Soutěž organizuje a pořádá Klára Bužgová, Nerudova 854/45, 37004 České Budějovice, identifikační číslo: 71567488 (dále jen "pořadatel"). 

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž probíhá v termínu 1. - 31. května 2021 na území České republiky. Soutěž probíhá na stránce www.energyuklarky.cz

3. ÚČAST V SOUTĚŽI Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). 

Účast v soutěži není zpoplatněna, je podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.  

Pokud pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že soutěžící nesplňuje podmínky soutěže nebo nerespektuje pravidla, je oprávněn jej z dalšího průběhu soutěže vyloučit. Proti vyloučení ze soutěže se není možné odvolat. 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE 

V rámci stanoveného data, tj. v období od 1. - 31. května 2021, se účastník soutěže zařadí do slosováním nákupem přes e-shop www.energyuklarky.cz. Všechny účtenky jsou slosovatelné.   

Vyhodnocení bude probíhat v rámci vedení společnosti, kdy bude provedeno slosování v rámci všech účtenek z daného období. Výhra bude výherci zaslána spolu s následující objednávkou po ukončení soutěže. Výhru nelze směnit za finanční obnos, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

Vyhodnocení soutěže bude uveřejněno na webových stránkách Pořadatele, www.energyuklarky.cz a na dalších marketingových kanálech Pořadatele. 

5. OSOBNÍ ÚDAJE Přihlášením se do soutěže dle pravidel vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas: 

• s těmito pravidly soutěže a jejími podmínkami a zavazuje se je dodržovat.; 

• odesláním objednávky soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje spotřebitelů: jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas písemně odvolán dříve. Osobní údaje budou uchovávána pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k jiným marketingovým účelům. Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: energycbshop@seznam.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu obchodu U Kláky. Odvoláním svého souhlasu, avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Další informace ohledně ochrany osobních údajů týkajících se nákupu na e-shopu najdete na stránce Ochrana osobních údajů

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách www.energyuklarky.cz. Pořadatel má právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu či technických potíží ze strany Shoptetu. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se soutěžící účastí v soutěži dopustí. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry. Přihlášením se do soutěže dle pravidel projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně a po dobu 5 let od skončení soutěže uveřejňovat jména a příjmení soutěžících ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky. Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná společností ENERGY CZECH REPUBLIC a.s.. Ani jinými dodavateli našeho obchůdku. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace pořadateli a nikoliv společnosti ENERGY CZECH REPUBLIC a.s.. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, pro zasílání novinek a nabídek od Energy U Klárky.

 

V Českých Budějovicích dne 29. 4. 2021